Hondenschool Rotterdam

Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam. Hoewel Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.
Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming "Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam" alsmede het daarbij behorende logo gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Deze website kan links bevatten naar sites van derden. Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam.
Voorts is zij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze sites.