Hondenschool Rotterdam

Privacy Policy

Teneinde de verstrekking van informatie door Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoonnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd word.
Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.

Algemeen Hondentrainingscentrum Rotterdam eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie over deze Web Policy kunt u verkrijgen op het volgende emailadres: info@hondenschoolrotterdam.nl